escolamarianao21351351352135.png

Escola MAriano
 

Horari extraescolars de les 16.45h a les 17.45h, grups de mínim 8 alumnes 

Wonder - DIN A5 - MAriano jpgggg.jpg
Captura222213213215654654646.JPG

Horari extraescolars de les 16.45h a les 17.45h 

 

Amb la inscripció a les extraescolars, autoritzo que el menor participi a les extraescolars Wonder i al centre a utilitzar el material gràfic (fotos, vídeos, etc) derivat de les activitats en què participa. Autoritzo el tractament de les dades personals per enviar informació sobre els nostres serveis i activitats relacionats directament amb els serveis específics.
Informació bàsica de protecció de dades:


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament. Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.