1 (3)23123132131313.jpg

INS Leonardo da vinci
 

Wonder - DIN A5 - Leonardo da vinci JJPG.jpg

Horari extraescolars de les 15.30h a les 16.30h, grups de mínim 8 alumnes 

PROGRAMACIÓ:

Iniciació a la programació  per canviar la forma d’interactuar amb la tecnologia cap a una forma activa, creativa i no només com a usuaris. Es treballa amb l’entorn de programació Scratch, dissenyat per treballar les habilitats del segle XXI i les metodologies del pensament computacional.  Els participants, aprenent a programar, utilitzen un pensament lògic i les estratègies de resolució de problemes. Tot això en un entorn gràfic de construcció per blocs, perfecte per a l’experimentació, la creativitat i amb eines per compartir el treball realitzat.

ESTUDI ASSISTIT:

El més important és que és un mètode de reforç positiu, de motivació , de pujar l’autoestima. Quan els alumnes se n’adonen que tenen millors resultats, que tenen una manera de fer, que tot és més fàcil, s’animen moltíssim i ho traslladen a tots els àmbits de la seva vida. A casa les famílies ens ho comenten a diari, ja a les poques sessions de venir que veuen un alumne més autònom, que sap estudiar, que se sap organitzar, que focalitza el temps d’estudi.  A L’estudi assistit donarem pautes i eines per aprendre a estudiar!

Amb la inscripció a les extraescolars, autoritzo que el menor participi a les extraescolars Wonder i al centre a utilitzar el material gràfic (fotos, vídeos, etc) derivat de les activitats en què participa. Autoritzo el tractament de les dades personals per enviar informació sobre els nostres serveis i activitats relacionats directament amb els serveis específics.
Informació bàsica de protecció de dades:


De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, Reglament General de Protecció de
Dades (RGPD) us informem que les dades consignades en aquest document seran incorporades al tractament. Presto el consentiment perquè les meves dades puguin ser tractades per a la finalitat esmentada.